Kościół Parafia Białka Tatrzańska

Kościół Białka Tatrzańska Parafia
Panorama Kościół w Białce Tatrzańskiej

Kościoły parafialne

 

STARY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 • konsekrowany 1765 
 • wybudowany z inicjatywy ks. Marcina Drużbackiego 
 • swiątynia orientowana (prezbiterium zwrócone jest ku wschodowi, w stronę Jerozolimy); drewniana (przylegająca zakrystia murowana) 
 • budowla składa się z nawy głównej, trójbocznego prezbiterium oraz wieży 
 • 3 ołtarze: główny, rokokowo-klasycystyczny (ok 1780); lewy, wczesnobarokowy, uznany przez A. Skorupę za jeden z najcenniejszych zabytków ruchomych na Skalnym Podhalu; prawy, barokowy 
 • rzeźby 4 aniołków przypisuje się Wojciechowi Kułachowi "Wawrzeńcokowi", znanemu ludowemu artyście z Gliczarowa, żyjącego w latach 1812-1897 - szereg zabytkowych rzeźb, figur i feretronów 
 • wpisany w 1926 na listę obiektów zabytkowych

 

NOWY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY 

 • wybudowany w latach 1918-1921 z inicjatywy ks. Jana Madeja (projekt F. Mączyńskiego); konsekrowany 7 sierpnia 1921, budowa wieży ukończona w 1993 (ks. Stanisław Maślanka) - kościół murowany, w elewacjach zewnętrznych dominuje cegła, kamieniem wyłożone są ościeża okienne i drzwiowe, ściana szczytowa oraz dolna część wieży 
 • budowla orientowana, trójnawowa, halowa, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i wieżą z lewej strony elewacji frontowej, 2 obszerne przybudówki po obu stronach świątyni (lewa pełni rolę zakrystii a prawa otwartej do wnętrza kościoła kaplicy) 
 • ołtarz główny wykonany z mosiądzu wg projektu Jana Sczepkowskiego (później jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 20-lecia międzywojennego) w 1912 r. 
 • Obraz MB Cząstochowskiej znajdujący się w głównym ołtarzu ufundowano w 1916 jako wotum za uratowanie Białki od zniszczeń wojennych. Za zasłonę obrazu służy obraz Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
 • 2 ołtarze boczne, z lewej fresk MB Różańcowa ze św. Dominikiem, któremu asystuje św. Jacek, z prawej jest wyobrażeniem Serca pana Jezusa: Chrystus usadowiony wysoko na tronie odbiera hołd od hirarchów Kościoła (prawdopodobnie papież Pius XI oraz kard. Adam Stefan Sapieha) oraz ludu. Oba freski autorstwa Włodzimierza Herczaka, powstały między 1941 a 1946. 
 • W górnych partiach ścian prezbiterium i nawy głównej postacie aniołów, namalowane w 1953 przez F. Paszkowskiego, do których pozowały miejscowe dziewczęta 
 • Organy zbudowane przez organmistrza Tomasza Falla w 1906 roku, wprawione w pięcioosiowy barokowo-klasycystyczny prospekt 
 • ambona, stalle i ławki pełne motywów regionalnych, zostały wykonane ok. 1925 przez Jędrzeja Gracę Goberę z Bustryku
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...