Kościół Parafia Białka Tatrzańska

Kościół Białka Tatrzańska Parafia
Panorama Kościół w Białce Tatrzańskiej

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna - po rannej oraz przed i po wieczornej Mszy Św. 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w ramach czasu otwarcia przed i po wieczornej Mszy Św. oraz po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc: 

 1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C. 
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii 
 3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami 
 4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego. 

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być: 

 • niewierzący i innowiercy 
 • żyjący na kontrakcie cywilnym 
 • prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący 
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty: 

 1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku). 
 2. Dowody osobiste. 
 3. Indeks katechizacji (ewentualnie ostatnie świadectwa z religii)
 4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu 
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C.
 6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.
 7. Przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu

 

POGRZEB KATOLICKI 

Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać: 

 1. Akt zgonu U.S.C.
 2. Zaświadczenie o zaopatrzeniu na śmierć (od kapelana szpitala jeśli tam nastąpiła śmierć)
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...